Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de algemene bepalingen en spelregels van de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO). Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 • Er dient onderhands opgeslagen te worden.
 • Er dienen voortdurend minimaal 2 dames in het veld te staan.
 • Er mogen niet meer dan 2 competitiespelers in het veld staan.
 • Time-outs zijn niet toegestaan.
 • Tijdens de poulewedstrijden wordt er 2 keer 10 minuten gespeeld.
 • De punten worden gedurende de set doorgeteld, ook na 25 punten.
 • Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het rallypoint-systeem.
 • De rally die tijdens de zoemer plaatsvindt, wordt uitgespeeld.
 • Na de eerste set wordt er van speelhelft gewisseld.
 • Per wedstrijd zijn er 4 punten te verdienen per set 2 punten.
 • Houd met de aanval rekening met de tegenstander

Uitzondering op bovengenoemde regels voor de geoefende poule:

 • Er mag bovenhands worden opgeslagen
 • Er mogen meer dan 2 competitiespelers in het veld staan.

Algemene regels voor alle teams:

 • Twee minuten na het eindsignaal beginnen de volgende wedstrijden. Maak daarom snel plaats voor de volgende teams.
 • Het eerstgenoemde team begint aan de muurkant, en heeft als eerste de opslag. Na het wisselen heeft de andere ploeg de opslag.
 • De opslag wordt gegeven achter de achterlijn. Wanneer je voet op of over de achterlijn komt, is dit een voetfout, en gaat de punt naar de tegenstander.
 • De bal wordt tussen de antennes door gespeeld.
 • Spelers mogen het net niet aanraken gedurende de actie om de bal te spelen, de punt gaat naar het andere team.
 • Een team dat binnen 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, verliest de wedstrijd met tweemaal 15-0.
 • Elk team is verplicht een scheidsrechter en een teller te leveren.
 • De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar
 • Het is niet toegestaan dat er tussen de teams wordt gewisseld van spelers. Gebeurt dit wel, en wordt dit geconstateerd, dan wordt het team uitgesloten voor verdere deelname aan het toernooi.
 • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen wanneer er nog gespeeld moet worden. Gebruik van alcohol door personen onder de achttien jaar is in het geheel niet toegestaan. Legitimatie is verplicht. Drugs zijn niet toegestaan.
 • Na het ondertekenen van het wedstrijdformulier, is er geen discussie meer mogelijk. Wanneer een team niet akkoord gaat met de uitslag moet er direct na de wedstrijd contact op worden genomen met de organisatie.
 • Wanneer twee of meer teams gelijk eindigen in de poule, dan wordt de uitslag bepaald door respectievelijk het onderling resultaat, het puntensaldo, het aantal punten of het lot.
 • De nr. 1 en 2 in de recreantenpoule en nr.1-4 in de competitiepoule gaan door naar de volgende ronde. De overige zijn uitgeschakeld na de poulewedstrijden.
  Let op! Het kan dat je nog een kwartfinale moet fluiten!

Daar waar dit reglement niet voldoet, beslist de organisatie.