Privacybeleid

Versie september 2023
Dit is de privacyverklaring van Nachtvolleybal Staphorst (NVS) gevestigd te Staphorst vallende onder de Volleybalvereniging Rouveen en het Rode Kruis Staphorst.

Het doel van de NVS is, door teams een nacht te laten volleyballen, geld op te halen voor goede doelen.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij als organisatie van de NVS verwerken. Wanneer je hier vragen over hebt kun je contact opnemen via nachtvolleybalstaphorst@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Contactpersoon
· Voor- en achternaam/namen
· Adresgegevens
· Telefoonnummer(s)
· E-mailadres
· IBAN

Teamleden:
· Voor- en achternaam/namen
· Geboortedatum
· Geslacht
· Competitiespeler

Voor welke doeleinden verwerken wij de persoonsgegevens
Het verzorgen van je inschrijving
Indelen van de poules
Publiceren van deelnemende teams met naam contactpersoon

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Je persoonsgegevens worden gedurende 2 seizoenen na deelname bewaard.

De betaalgegevens zijn wij verplicht te bewaren voor minimaal 14 maanden na het toernooi. Daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met of door derden
Voor inschrijving maken we gebruik van formdesk.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

Publicatie
De NVS publiceert foto’s en video’s voor verschillende doeleinden in het algemeen belang van de NVS. De NVS publiceert uitslagen en dergelijke in diverse media.

Informatie, wijziging en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via nachtvolleybalstaphorst@gmail.com voor:
* meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
* vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
* inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
* bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door ons.

Melding autoriteit persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van je persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Melding aan betrokkene
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.