Extra doel 2022: Belevingspad Kabelbaan

Belevingspad Staphorst

Stromen van Energie!

Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Nico Arkes en ben boswachter publiek bij
Staatsbosbeheer. Ik ben werkzaam in de beheereenheid Vechtdal waar ook de boswachterij
Staphorst een onderdeel van uitmaakt. Het beleefbaar, beschikbaarhouden van recreatieve
voorzieningen is een van de onderdelen van mijn werk. De finaciering voor recreatieve
voorzieningen is in 2012 komen te vervallen. Het rijk heeft de zorg voor de natuurgebieden
en het recreatief medegebruik gedelegeerd naar de Provincie. De Provincie is heeft wel
middelen beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van natuur. Maar voor het
recreatief medegebruik is dat een ander verhaal. We krijgen een kleine bijdrage voor het
openstellen van het gebied. Maar dat is lang niet voldoende om alle elementen beschikbaar
te houden. Denk aan de zwemvijver, fiets-, ruiter- en wandelpaden. Toezicht handhaving
etcetera. Voor Staatsbosbeheer een enorme zoektocht om e.e.a. overeind te houden.
Persoonliojk vind ik het ook nog eens extra belangrijk dat met name kinderen een gezonde
binding met hun leefomgeving kuinnen maken. Daarom ben ik hartstikke blij met initiatieven
die bijdragen om kinderen een kickervaring in de natuur te geven.

Ruiken, voelen, proeven spelenderwijs eerstehands natuurervaringen opdoen, dat gunnen
we ieder kind! Er is niet veel meer over van het in 1999 aangelegde Belevingspad. Het is
aan zijn eigen succes ten onder gegaan, door de vele spelenede kinderen die hier hebben
genoten. Lang hebben we het met verschillende donaties verschillende onderdelen in de
benen weten te houden maar het is nu echt op! Staatsbosbeheer heeft de wens om een
nieuw Belevingspad te realiseren, maar genoeg geld voorrealisatie is er niet. De
Leadersubsidie in het plan Iddylisch Reestdal maakt het mogelijk om de conceptplannen
voor een nieuw Belevenispad uit te laten werken. Dit is inmiddels gelukt! Als
Staatsbosbeheer staan we in de startblokken om in samenwerking met Stichting Buitenfonds
op zoek te gaan naar donateurs en sponsors om de uitgewerkte ideeen te realiseren.

Als spelen leren is laat ons dan spelend leren.
Het belevingspad is gelegen midden in de boswachterij Staphorst. Het is bereikbaar vanaf
de zuidelijke parkeerplaats van het dagrecreatieterrein de Zwarte Dennen aan de Vijverweg
nabij Punthorst. De Zwarte Dennen is op zichzelf al een aanrader voor gezinnen met
kinderen. Spartelen en zwemmen in deze natuurzwemvijver met ligweiden en stranden.
Maar wil je een poosje uit de brandenende zon dan is het Belevingspad de place to be. Het
nieuwe Belevingspad zal uitdagend zijn voor zowel ouders als kinderen met alles wat de
natuur te bieden heeft. De zintuigen zullen worden geprikkeld door te ontdekken, verbazen,
leren, klimmen, vallen en weer opstaan. Het belang van spelend leren in de natuur is zoveel
groter dan vaak gedacht, een waterbouwkundig ingenieur begint met het bouwen van
dammen van takjes en modder in een poeltje, kinderen leren samenwerken tijdens het
bouwen van een hut, sociaal spelen, alleen lukt het toch echt niet!
En natuurlijk, respect en ontzag leren hebben voor de natuur, dat waar we vandaan komen,
en wat wel eens wordt vergeten in de drukte van de maatschappij van nu.

Realisatie in fasen.
Het nieuwe ontwerp Belevingspad Staphorst is zo ontworpen dat we de realisatie over
meerdere jaren kunnen uitsmeren. Ook zullen we proberen een aantal hotspots rolstoel toegankelijk maken vanaf het aanliggende fietspad. We behouden wat nu nog goed is en vervangen of voegen nieuwe onderdelen toe wanneer de finaciering rond is. Zo blijven we het pad continu vernieuwen. Iedere keer weer een nieuwe ontdekking. We lichten er voor u een van de projecten uit, het grote speelveld in het midden van de route. Deze willen we als
eerste gaan realiseren.

Waterspeelplaats en Insectenhotel
Op de grote weide is een diversiteit aan educatieve en actieve elementen te vinden voor alle
leeftijden. Er staat al een fantastisch insectenhotel van de Natuurbeschermingsvereniging
Ijhorst/ Staphorst. Een grondwaterpomp met watertafel, beekloop en bruggen met
touwbruggen naar het eiland, beestjes-muur met insecten sculpturen en een
blotevoetenpad en een centrale zitplek met zandspeelplaats. De waterpomp met
waterspeeltafel is rolstoel toegankelijk, van daaruit stroomt het water door een uitgeholde
boomstam via stroompjes tussen zwerfkeien door naar het “open”water met eiland. Hier
bevinden zich stapstammen/stenen en touwbruggen om op het eiland te komen. Voor de
kleinere kinderen is er een zand ( water) speelplek bij de centrale zitplek van waaruit alles
goed te overzien is, solitaire bomen zorgen voor de nodige schaduw op warme dagen.
Vanaf de ingang zijn er diverse educatieve elementen zoals een beestjesmuur met
bloemenweide/ restaurant en houten insecten sculpturen.
Hier begint ook het blote-voeten-pad welke eindigt bij de zandspeelplek met voetenwaspoel.
Kosten ontwikkeling van de deellocatie € 52.300,-

De ideeen voor diverse onderdelen liggen al klaar.
Naast bovenstaande deellacatie, liggen de plannen voor het overige deel al klaar. Een
toegangspoort van grillig acciahout, brengt u bij het onderdeel van Boom tot Plank, want in
hout zit muziek en dat kunt u ervaren bij het zitatrium met Boomxylofoon, u zult tijdens uw
route kunnen rusten en klauteren op diverse uit grote boomstammen gezaagde
boomvruchten en bosdieren. Het brengt u bij het eerder beschreven Waterspeelplaats en
insectenhotel. U zult het bosweb beleven, maar pas op dat u niet aan een totum beland in
het tipidorp of rust even uit bij de Bomenkalender. En uiteraard zijn we de kabelbaan niet
vergeten. Deze favoriete kabelbaan wordt vervangen door een langere kabelbaan en
aangevuld met een vogelnestschommel en een rolstoel wipwap. De toestellen worden
zover als mogelijk uitgevoerd met accaciahout om het natuurlijke karakter te waarborgen.

Realisatie in 5 jaar
Bij het uitwerken van de ideeen zijn we ervan uitgegaan dat we het over meerdere jaren
willen realiseren. Zo blijft het belvingspad voor nu en in de toekomst actueel. Ook hebben
we op diverse hotspots rekening gehouden dat een aantal onderdelen ook voor avontuurlijke
rolstoelgerbuikers. De ontwerpen zijn vormgegeven door Hans Nijmeijer www.boomkunst.nl
De totale kosten voor de bouw en realisatie Belevingspad bedragen € 165.000,-.
Staatsbosbeheer kan een gedeelte hiervan uit regulierbudget vrijmaken. De rest moet, via
het Buitenfonds en met behulp van zakelijke partners, bedrijven, fondsen, provincie en
gemeenten bij elkaar gehaald worden. Ook de huidige bezoekers van de boswachterij
kunnen hun steentje bijdragen.

Dank aan de leaderpartijen voor het mogelijk maken van de eerste planvormingen! Nu op
weg naar realisatie van de kabelbaan! Jullie donatie zal hieraan bijdragen. Ik dank jullie bij
voorbaat en wens iedereen veel buitenplezier.

Met vriendelijke groet,

Nico Arkes
Boswachter Staatsbosbeer Vechtdal